Please use this identifier to cite or link to this item: http://libr.msu.by/handle/123456789/12140
Title: Складні синтаксичні конструкції в поетичних текстах Сергія Татчина
Authors: Бузько, С. А.
Keywords: складні синтаксичні конструкції
сурядний зв’язок
підрядний зв’язок
безсполучниковий зв’язок
Issue Date: 2020
Publisher: Могилевский государственный университет имени А. А. Кулешова
Citation: Бузько, С. А. Складні синтаксичні конструкції в поетичних текстах Сергія Татчина / С. А. Бузько // Восточнославянские языки и литературы в европейском контексте – VI : сборник научных статей [по материалам VI Международной научной конференции, 25 октября 2019 г., Могилев] / под ред. Е. Е. Иванова. – Могилев : МГУ имени А. А. Кулешова, 2020. – С. 64–67.
Abstract: У статті проаналізовано формально-граматичну організацію і виражальний потенціал складних синтаксичних конструкцій, уживаних у поетичних текстах сучасного українського поета Сергія Татчина. Складні синтаксичні конструкції тлумачаться в розвідці як складні багатокомпонентні речення, що формуються з трьох і більше предикативних частин, поєднаних різнотипними граматичними зв’язками: сурядним і підрядним, сурядним і безсполучниковим, підрядним і безсполучниковим тощо. З’ясовано, що складні синтаксичні конструкції, які використовуються у творах Сергія Татчина, допомагають авторові відтворити складний внутрішній світ ліричного героя; посилюють образність та експресивність поетичного мовлення; підкреслюють філософське звучання лірики зазначеного поета; а також виконують текстотвірну функцію.
URI: http://libr.msu.by/handle/123456789/12140
Appears in Collections:2020

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3073n.pdf780,75 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.