Please use this identifier to cite or link to this item: http://libr.msu.by/handle/123456789/12151
Title: Лакуни християнської мовної картини світу: лінгвокультурологічний аспект
Authors: Городецька, В. А.
Keywords: лінгвокультурологія
християнська мовна картина світу
мовні лакуни
Issue Date: 2020
Publisher: Могилевский государственный университет имени А. А. Кулешова
Citation: Городецька, В. А. Лакуни християнської мовної картини світу: лінгвокультурологічний аспект / В. А. Городецька, Н. М. Малюга // Восточнославянские языки и литературы в европейском контексте – VI : сборник научных статей [по материалам VI Международной научной конференции, 25 октября 2019 г., Могилев] / под ред. Е. Е. Иванова. – Могилев : МГУ имени А. А. Кулешова, 2020. – С. 12–17.
Abstract: Статтю присвячено актуальній лінгводидактичній проблемі формування лінгвокуль-турологічної компетентності іноземних студентів під час навчання української мови як іноземної. Зосереджено увагу на фрагментах авторської методики в аспекті презентації системи роботи, спрямованої на ознайомлення з християнською мовною картиною світу, інформативне заповнення ключових мовних лакун, які можна пояснити відмінностями ментальних національних, релігійних уявлень інокомунікантів про життя в чужому суспільстві. Передбачено, що опанування тем, присвячених християнським релігійним святам і традиціям, сприятиме уникненню комунікативних невдач, швидкій адаптації в новому культурному середовищі.
URI: http://libr.msu.by/handle/123456789/12151
Appears in Collections:2020

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3062n.pdf853,26 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.