Please use this identifier to cite or link to this item: http://libr.msu.by/handle/123456789/13459
Title: Беларусь у сярэдневяковы перыяд (V – першая палова XIII ст.)
Authors: Дзмітрачкоў, П. Ф.
Keywords: гісторыя Беларусі
Issue Date: 2007
Publisher: Магілёўскі дзяржаўны ўніверсітэт імя А. А. Куляшова
Citation: Дзмітрачкоў, П. Ф. Беларусь у сярэдневяковы перыяд (V – першая палова XIII ст.) : вучэб.-метад. дапаможнік/ П. Ф. Дзмітрачкоў. – Магілёў: МДУ імя А. А. Куляшова, 2007. –148 с.: іл.
Abstract: Абагульнены і прааналізаваны матэрыялы па сярэдневяковай гісторыі Беларусь. Разглядаюцца асноўныя пытанні этнічнага, палітычнага, сацыяльна-эканамічнага і культурнага развіцця беларускіх зямель, іх міжнароднага становішча. Усе гэтыя пытанні асвятляюцца ў кантэксце еўрапейскай сярэдневяковай цывілізацыі і ў цеснай сувязі з гісторыяй усходніх славян. Дапаможнік прызначаны для студэнтаў гістарычнага факультэта і можа быць выкарыстаны ўсімі, хто цікавіцца айчыннай гісторыяй.
URI: http://libr.msu.by/handle/123456789/13459
Appears in Collections:Учебные материалы

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
4455n.pdf7,87 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.