Please use this identifier to cite or link to this item: https://libr.msu.by/handle/123456789/13574
Title: Кампазіцыйныя прыіёмы разгортвання сэнсавых адзінстваў (на матэрыяле твораў беларускай мастацкай літаратуры)
Authors: Саўчанка, В. M.
Keywords: беларуская літаратура
сказ
твор
Issue Date: 2013
Publisher: Магілёўскі дзяржаўны ўніверсітэт імя А. А. Куляшова
Citation: Саўчанка, В. М. Кампазіцыйныя прыіёмы разгортвання сэнсавых адзінстваў (на матэрыяле твораў беларускай мастацкай літаратуры) / В. М. Саўчанка // Веснік Магілёўскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя А. А. Куляшова. Сер. А. Гуманітарныя навукі (гісторыя, філасофія, філалогія). – 2013. – № 2 (42). – С. 70–77.
Abstract: У артыкуле абгрунтоўваецца ўплыў спалучэння сказаў на раскрыццё ўзаемаадносін архітэктонікі і кампазіцыі, на фарміраванне стылістычнай індывідуальнасці пісьменніка; пацвярджаецца, што аналіз кампазіцыйных асаблівасцей будзе закранаць знешнюю будову твора; поўная характарыстыка архітэктанічнай адметнасці грунтуецца на ўнутранай арганізацыі тэкставых адзінак. На прыкладзе твораў сучаснай беларускай мастацкай літаратуры аналізуюцца кампазіцыйныя прыёмы паралельнага і паслядоўнага спалучэння сказаў у лагічныя адзінствы, а таксама даказваецца, што выбар кампазіцыйных прыёмаў для аб’яднання сказаў уплывае на выразнасць структуры як асобнага лагічнага адзінства, так і ўсяго літаратурна-мастацкага тэксту.
URI: http://libr.msu.by/handle/123456789/13574
Appears in Collections:2013, № 2 (42)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
4545n.pdf943,13 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.