Please use this identifier to cite or link to this item: http://libr.msu.by/handle/123456789/15103
Title: Універсальны і інтэрнацыянальны кампаненты ў парэміялагічным складзе беларускай мовы
Authors: Петрушэўская, Ю. А.
Keywords: беларуская мова
беларуская літаратурная мова
слоўнік
прыказкі
Issue Date: 2019
Publisher: Магілёўскі дзяржаўны ўніверсітэт імя А. А. Куляшова
Citation: Універсальны і інтэрнацыянальны кампаненты ў парэміялагічным складзе беларускай мовы : беларуска-іншамоўны слоўнік : больш за 950 беларускіх, каля 8600 іншамоўных прыказак / аўт.- склад. Ю. А. Петрушэўская. – Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2019. – 316 с.
Abstract: Практыкум падрыхтаваны ў адпаведнасці з тыпавой праграмай па сучаснай беларускай літаратурнай мове, змяшчае практычныя заданні і тэсты для тэматычнага кантролю па сінтаксісе і пунктуацыі і мае на мэце дапамагчы выкладчыку і студэнту не толькі выпрацаваць навыкі сінтаксічнага аналізу словазлучэння, простага і складанага сказа, але і вызначыць ступень засваення кожнай тэмы. Рэкамендаваны для студэнтаў і выкладчыкаў філалагічных спецыяльнасцей. Можа быць выкарыстаны настаўнікамі і вучнямі пры падрыхтоўцы да цэнтралізаванага тэставання. У даведніку змешчаны ўніверсальныя і інтэрнацыянальныя адзінкі прыказкавага мінімуму, асноўнага прыказкавага фонду, прыказкавага складу сучаснай беларускай літаратурнай мовы. Падаюцца іншамоўныя аналагі беларускіх прыказак з славянскіх, раманскіх, германскіх, балтыйскіх, фіна-вугорскіх, грэчаскай, лацінскай, арабскай, кітайскай, персідскай, турэцкай, японскай і іншых моў.
URI: http://libr.msu.by/handle/123456789/15103
Appears in Collections:Учебные материалы

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
6056n.pdf2,18 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.