Please use this identifier to cite or link to this item: http://libr.msu.by/handle/123456789/417
Title: Варыянты парэміялагічных адзінак у маўленні па-за межамі тлумачальнаго слоўніка прыказак (матэрыялы да ўкладання рарэміялагічных слоўнікаў беларускай мовы як замежнай і як няроднай ва ўмовах білінгвізму)
Authors: Іваноў, Я. Я.
Keywords: Белорусский язык
Issue Date: 2015
Publisher: МГУ имени А.А. Кулешова
Citation: Іваноў, Я. Я. Варыянты парэміялагічных адзінак у маўленні па-за межамі тлумачальнаго слоўніка прыказак (матэрыялы да ўкладання рарэміялагічных слоўнікаў беларускай мовы як замежнай і як няроднай ва ўмовах білінгвізму) / Я. Я. Іваноў // Актуальные проблемы преподавания иностранных языков в высшей школе Республики Беларусь – 2014 : сборник научных статей / под ред. Е. Е. Иванова. – Могилев : МГУ имени А.А. Кулешова, 2015. – С. 134–140.
URI: http://libr.msu.by/handle/123456789/417
Appears in Collections:Научные публикации

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
131m.pdf265,3 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.