Please use this identifier to cite or link to this item: https://libr.msu.by/handle/123456789/5841
Title: О некоторых пробелах в изучении польско-русских литературных связей конца XIX – начала XX века
Authors: Баборико, О. А.
Keywords: Литературоведение
Issue Date: 2000
Publisher: Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт
Citation: Баборико, О. А. О некоторых пробелах в изучении польско-русских литературных связей конца XIX – начала XX века / О. А. Баборико // Славянскія літаратуры ў кантэксце сусветнай : матэрыялы IV Міжнароднай навуковай канферэнцыі «Славянскія літаратуры ў кантэксце сусветнай», 12–14 кастрычніка 1999 г. : у 2 ч. / рэдкал. С. Я. Ганчарова-Грабоўская [і інш.]. – Мінск : БДУ, 2000. – Ч. 2 : Руская літаратура і яе ўзаемасувязі з літаратурамі свету, еўрапейскія літаратуры новага часу, мова і стыль мастацкага твора, методыка выкладання славянскіх моў і літаратур. – С. 12–14.
URI: http://libr.msu.by/handle/123456789/5841
Appears in Collections:Научные публикации

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
4865m.pdf632,63 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.