Please use this identifier to cite or link to this item: http://libr.msu.by/handle/123456789/12134
Title: Назоўнікі pluralia tantum у сістэме субстантыўнай зборнасці
Authors: Семянькевіч, А. В.
Keywords: назоўнікі pluralia tantum
паняційная катэгорыя зборнасці
функцыянальна-семанантычнае поле зборнасці
недыскрэтныя мноствы
Issue Date: 2020
Publisher: Могилевский государственный университет имени А. А. Кулешова
Citation: Семянькевіч, А. В. Назоўнікі pluralia tantum у сістэме субстантыўнай зборнасці / А. В. Семянькевіч // Восточнославянские языки и литературы в европейском контексте – VI : сборник научных статей [по материалам VI Международной научной конференции, 25 октября 2019 г., Могилев] / под ред. Е. Е. Иванова. – Могилев : МГУ имени А. А. Кулешова, 2020. – С. 95–100.
Abstract: У артыкуле аналізуецца сувязь назоўнікаў pluralia tantum з катэгорыяй зборнасці ў сінхраніі і дыяхраніі. На матэрыяле беларускіх субстантываў абгрунтоўваецца правамернасць уключэння pluraliatantum з семантыкай недыскрэтнага мноства ў сістэму гэтай катэгорыі.
URI: http://libr.msu.by/handle/123456789/12134
Appears in Collections:2020

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3079n.pdf843,67 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.