Please use this identifier to cite or link to this item: https://libr.msu.by/handle/123456789/14103
Title: Вербальнае выражэнне камічнага ў драме Уладзіслава Галубка “Ветрагоны”
Authors: Рагаўцоў, В. І.
Keywords: беларуская літаратура
камічны эфект
камічная функцыя
вербальныя сродкі
Issue Date: 2008
Publisher: Магілёўскі дзяржаўны ўніверсітэт імя А. А. Куляшова
Citation: Рагаўцоў, В. І. Вербальнае выражэнне камічнага ў драме Уладзіслава Галубка “Ветрагоны” / В. І. Рагаўцоў // Веснік Магілёўскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя А. А. Куляшова. – 2008. – № 4 (31). – С. 103–108.
Abstract: Для стварэння камічнага эфекту ў драме ўжываюцца розныя сродкі: як спецыялізаваныя, так і неспецыялізаваныя. Да спецыялізаваных сродкаў адносяцца такія, для якіх камічная функцыя з’яўляецца сталай, узуальнай (яна рэалізуецца ў любым кантэксце і абумоўліваецца ўласцівасцямі саміх моўных адзінак). Гэта каламбуры (полісемантычныя, фразеалагічныя) і іранізмы. Неспецыялізаванымі з’яўляюцца такія сродкі, для якіх камічная функцыя не з’яўляецца сталай (яна рэалізуецца толькі ў спецыяльна створаным кантэксце пры дапамозе адпаведных актуалізатараў камічнага). Гэта параўнанні, фразеалагізмы, ідыялектныя клішэ, гіпербалы, алагізмы, перыфразы і інш. Актуалізатарамі іранічнай экспрэсіі з’яўляюцца вербальны постпазіцыйны кантэкст і іранічная інтанацыя. Камічны эфект узмацняецца з дапамогай інтэнсіфікатараў (комплекснага выкарыстання вербальных сродкаў).
URI: http://libr.msu.by/handle/123456789/14103
Appears in Collections:№ 4 (31)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
5116n.pdf547,39 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.