Please use this identifier to cite or link to this item: https://libr.msu.by/handle/123456789/14360
Title: Вербальнае выражэнне камічнага ў трагікамедыі Янкі Купалы “Тутэйшыя”
Authors: Рагаўцоў, В. І.
Keywords: беларуская літаратура
трагікамедыя
камічны эфект
Issue Date: 2006
Publisher: Магілёўскі дзяржаўны ўніверсітэт імя А. А. Куляшова
Citation: Рагаўцоў, B. I. Вербальнае выражэнне камічнага ў трагікамедыі Янкі Купалы “Тутэйшыя” / B. I. Рагаўцоў // Веснік Магілёўскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя А. А. Куляшова. – 2006. – № 4 (25). – С. 133–141.
Abstract: Для стварэння камічнага эфекту ў трагікамедыі Янкі Купалы “Тутэйшыя” выкарыстоўваюцца розныя вербальныя сродкі - тыповыя, для якіх камічная функцыя з'яўляецца асноўнай (каламбуры - паранамазійныя / фразеалагічныя, іранізмы), і нетыповыя, для якіх гэтая функцыя другасная (метафары, параўнанні, эпітэты, акоомараны, сінонімы, антрапонімы, фразеалагізмы, парэміі, лексічныя аказіяналізмы, іншамоўныя ўкрапіны і інш ). Камічную афарбоўку надаюць маўленню такія яго якасці, як шматслоўнасць (зніжае інфармацыйнасць выказвання, робіць яго неакрэсленым) і штучнасць (ненатуральнасць). У выяўленні камічнай экспрэсіі важная роля належыць вербальным актуалізатарам (прэ- і постпазіцыйным) - сродкам, якія сведчаць пра наяўнасць камічнага адцення ў моўнай адзінцы (слове, фразеалагізме). Камічны эфект узмацняецца з дапамогай інтэнсіфікатараў (экспрэсіўна маркіраваных слоў, канцэнтраванага або парцэляванага ўжывання моўных адзінак).
URI: http://libr.msu.by/handle/123456789/14360
Appears in Collections:№ 4 (25)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
5372n.pdf743,71 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.