Please use this identifier to cite or link to this item: https://libr.msu.by/handle/123456789/16080
Title: Прыказкавы фонд беларускай мовы: спецыфіка і нацыянальная адметнасць
Authors: Петрушэўская, Ю. А.
Keywords: беларуская мова
прыказка
прыказкавы фонд
моўная спецыфіка
нацыянальная адметнасць
нацыянальна-моўна своеасаблівасць
нацыянальна-культурная маркіраванасць
Issue Date: 2021
Publisher: [б. в.]
Citation: Петрушэўская, Ю. А. Прыказкавы фонд беларускай мовы: спецыфіка і нацыянальная адметнасць : аўтарэферат дысертацыі на саісканне вучонай ступені кандыдата філалагічных навук па спецыяльнасці : 10.02.01 / Ю. А. Петрушэўская ; Беларускі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя Максіма Танка. – Мінск : [б. в.], 2021. – 29 с.
URI: https://libr.msu.by/handle/123456789/16080
Appears in Collections:Факультет иностранных языков

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1p.PDF2,61 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.