Please use this identifier to cite or link to this item: https://libr.msu.by/handle/123456789/1775
Title: Вербальныя сродкі камічнага ў "Камедыі" Каятана Марашэўскага
Authors: Рагаўцоў, В. І.
Keywords: беларуская літаратура
сродкі камічнага
Issue Date: 2012
Publisher: Магілёўскі дзяржаўны ўніверсітэт імя А.А. Куляшова
Citation: Рагаўцоў, В. І. Вербальныя сродкі камічнага ў "Камедыі" Каятана Марашэўскага / В. І. Рагаўцоў // Веснік Магілёўскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя А. А. Куляшова. Сер. А. Гуманітарныя навукі (гісторыя, філасофія, філалогія). – 2012. – № 1 (39). – С. 60–65.
Abstract: “Камедыя” Каятана Марашэўскага – адзін з найбуйнейшых арыгінальных помнікаў беларускай літаратуры XVIII ст. Камічны эфект у п’есе дасягаецца ўжываннем як спецыялізаваных, так i (часцей) неспецыялізаваных вербальных сродкаў. Спецыялізаваныя сродкі – такія, для якіх камічная функцыя з’яўляецца асноўнай. Да іх адносяцца іранізмы, якія можна кваліфікаваць як абсалютна-спецыялiзаваныя сродкі камічнага, паколькі яны выконваюць функцыю стварэння камiзму ўсе без выключэння. Неспецыялiзаваныя сродкі – такія, для якНі камічная функцыя не з’яўляецца асноўнай. Гэта і дыялектныя клішэ, умоўныя дыялектызмы, іншамоўныя ўкрапіны, звароткі, экспрэсіўна зніжаныя адзінкі (асобныя лексемы, праклёны, фразеалагізмы), параўнанні, выклічнікі. Важная роля у рэалізацыі моўнымі сродкамі камічнай экспрэсіі належыць актуалізатарам, а ва узмацненні яе – інтэнафікатарам (канцэнтраванае i комплекснае ўжыванне сродкаў).
URI: http://libr.msu.by/handle/123456789/1775
Appears in Collections:2012, № 1 (39)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
160d.pdf139,27 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.