Please use this identifier to cite or link to this item: https://libr.msu.by/handle/123456789/19943
Title: Гендарна маркіраваныя эматыўна-ацэначныя лексемы: да праблемы лексікаграфічнага апісання
Authors: Доўгаль, А. В.
Keywords: гендарна маркіраваная лексема
гендарная сема
эматыўна-ацэначная лексема
эматыўна-ацэначная сема
эматыўна-ацэначная канатацыя
стылістычныя паметы
беларуская мова
Issue Date: 2022
Publisher: Могилевский государственный университет имени А. А. Кулешова
Citation: Доўгаль, А. В. Гендарна маркіраваныя эматыўна-ацэначныя лексемы: да праблемы лексікаграфічнага апісання / А. В. Доўгаль // Веснік Магілёўскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя А.А. Куляшова. Сер. А, Гуманітарныя навукі : гісторыя, філасофія, філалогія. – 2022. – №1 (59). – С. 110–115.
Abstract: У артыкуле закранаецца праблема эматыўна-ацэначнай канатацыі гендарна маркіраваных лексічных адзінак беларускай мовы і іх апісання ў лексікаграфічных крыніцах. Устаноўлена, што эматыўна-ацэначныя паметы ў лексікаграфічных выданнях патрабуюць удакладнення і строгай ды ферэнцыяцыі. Адзначана, што гендарны кампанент семантыкі эматыўна-ацэначных лексем выражаецца экспліцытна або імпліцытна ў дэнататыўнай частцы лексічнага значэння слова; эматыўна-ацэначны кампанент з’яўляецца канатацыяй. Абгрунтавана неабходнасць удакладнення гендарнай характарыстыкі эматыўна-ацэначных намінатыўных адзінак з улікам сучасных кантэкстаў іх ужывання.
URI: https://libr.msu.by/handle/123456789/19943
ISSN: 2409-336Х
Appears in Collections:2022, № 1 (59)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
S 2011.pdf4,82 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.