Please use this identifier to cite or link to this item: https://libr.msu.by/handle/123456789/21886
Title: Асноўныя кампаненты прыказкі як моўнай адзінкі: прыказкавая структурна–семантычная мадэль
Authors: Іваноў, Я. Я.
Петрушэўская, Ю. А.
Keywords: беларуская мова
прыказкавая мадэль
семантыка
структурна- семантычнае мадэляванне
структура
прыказка
моўны афарызм
парэміялогія
Issue Date: 2021
Publisher: Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка
Citation: Іваноў, Я. Я. Асноўныя кампаненты прыказкі як моўнай адзінкі: прыказкавая структурна–семантычная мадэль / Я. Я. Іваноў, Ю. А. Петрушэўская // Вес. БДПУ. Сер. 1, Педагогіка. Псіхалогія. Філалогія. – 2021. – № 4. – С. 48–52.
Abstract: Артыкул прысвечаны вызначэнню асноўных кампанентаў прыказкі як моўнай адзінкі, якія падзяляюцца на структурныя і семантычныя. Цэнтральным кампанентам прыказкі, што аб'ядноўвае яе структуру і семантыку, вызначаецца структурна-семантычная мадэль, пад якой разумеецца эталон (ідэальны ўзор), або інварыянт, плана зместу прыказкі, які ўтвараецца і выкарыстоўваецца ў масавай свядомасці носьбітаў мовы для ідэнтыфікацыі прыказкавых варыяцый і трансфармацый у маўленні адной і той жа прыказкі, для дыферэнцыяцыі блізкіх па структуры і семантыцы прыказак у адной мове, для атаясамлівання аналагічных па структуры і семантыцы прыказак у розных мовах.
URI: https://libr.msu.by/handle/123456789/21886
Appears in Collections:Научные публикации

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1.2.pdf841,18 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.