Please use this identifier to cite or link to this item: https://libr.msu.by/handle/123456789/17159
Title: Социальные аспекты в творчестве Тадеуша Доленги-Мостовича
Authors: Ставский, В. Н.
Keywords: литературоведение
литература Польши
Т. Доленга-Мостович
Issue Date: 2015
Publisher: Магілёўскі дзяржаўны ўніверсітэт імя А. А. Куляшова
Citation: Ставский, В. Н. Социальные аспекты в творчестве Тадеуша Доленги-Мостовича / В. Н. Ставский // Актуальныя праблемы філалогіі і методыкі выкладання філалагічных дысцыплін : зб. навук. арт. [зб. арт. Міжнар. навук. канф. «Куляшоўскія чытанні», 16 красавіка 2015 г.] / пад агул. рэд. А. М. Макарэвіча. – Магілёў : МДУ імя А.А. Куляшова, 2015. – С. 300–303.
Abstract: В статье рассматриваются социально-политические аспекты творчества польского писателя Т. Доленги-Мостовича на примере романа «Знахарь» и повести «Дневник пани Ганки». Автор подчеркивает значение произведений Т. Доленги-Мостовича для анализа социальных проблем довоенной Польши.
URI: https://libr.msu.by/handle/123456789/17159
ISBN: 978-985-568-080-3
Appears in Collections:2015

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
6А.pdf1,44 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.