Please use this identifier to cite or link to this item: https://libr.msu.by/handle/123456789/21893
Title: Асноўныя кампаненты прыказкі як моўнай а дзінкі: лексічны склад, граматычная арганізацыя, фармальныя і структурна–семантычныя варыянты
Authors: Іваноў, Я. Я.
Петрушэўская, Ю. А.
Keywords: беларуская мова, парэміялогія,
структурна-семантычны варыянт
фармальны варыянт
граматычная арганізацыя
лексічны склад
структура
прыказка
моўны афарызм
Issue Date: 2022
Publisher: Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка
Citation: Іваноў, Я. Я. Асноўныя кампаненты прыказкі як моўнай а дзінкі: лексічны склад, граматычная арганізацыя, фармальныя і структурна–семантычныя варыянты / Я. Я. Іваноў, Ю. А. Петрушэўская // Вес. БДПУ. Сер. 1, Педагогiка. Псiхалогiя. Фiласофiя. – 2022. – № 1. – С. 75–79.
Abstract: Артыкул прысвечаны вызначэнню асноўных кампанентаў прыказкавай структуры як сукупнасці форм выражэння зместу прыказак. Да такіх кампанентаў адносяцца лексічны склад, граматычная арганізацыя, фармальныя і структурна–семантычныя варыянты прыказкі. Устаноўлена, што словы захоўваюць у складзе прыказак (у адрозненне ад фразеалагізмаў) лексічна-семантычную самастойнасць, дзякуючы чаму прыказкі здольны выкарыстоўвацца ў маўленні і захоўвацца ў моўнай свядомасці не толькі як устойлівыя фразы, але і як фразавыя тэксты, звязаныя паміж сабой парадыгматычнымі семантычнымі адносінамі. Граматычная форма прыказкі не з’яўляецца фіксаванай (як у фразеалагізмаў), што абумоўлівае ўзнікненне рэгулярных (масава ўжывальных) яе фармальных і структурна-семантычных варыянтаў, сукупнасць якіх утварае ў свядомасці носьбітаў мовы структурна–семантычную мадэль (інварыянтную, эталонную форму выяўлення плана зместу) прыказкі як моўнай адзінкі.
URI: https://libr.msu.by/handle/123456789/21893
Appears in Collections:Научные публикации

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1.3.pdf846,55 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.